website templates free download

Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice Snuffelmaatjes

RECHTEN EN PLICHTEN EIGENAAR VAN DE HOND
-De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben. Hij/zij blijft ten allen tijden aansprakelijk voor de daden van de hond.
-De eigenaar zorgt voor preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
-De eigenaar zorgt voor de benodigde jaarlijkse inentingen van de hond.
-De eigenaar zorgt dat de hond op de afgesproken tijd en plaats aanwezig is.
-De eigenaar dient tijdens het uitlaten telefonisch bereikbaar te zijn voor noodgevallen.
-De eigenaar machtigt Snuffelmaatjes, indien noodzakelijk, op kosten van de eigenaar de hond naar een dierenarts te brengen.
-De eigenaar houdt er rekening mee dat bij slecht weer de hond vies kan zijn. De hond komt handdoek-droog weer thuis.
-Teefjes die loops zijn kunnen niet meelopen in de groep. Hier is wel een individuele wandeling voor mogelijk tegen een ander tarief.
-Puppy’s kunnen mee wanneer zij al hun inentingen gehad hebben en de minimale leeftijd van 16 weken bereikt hebben.
-De hond moet de basiscommando’s kennen, zoals HIER en ZIT.
-De hond moet sociaal zijn naar andere honden en mensen.
-Annuleren dient uiterlijk 24 uur van tevoren gedaan te worden. Indien dit niet gebeurt zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.
-De eigenaar krijgt rond de 26e van iedere maand de factuur voor de bewezen diensten via E-mail. Deze rekening dient binnen 7 dagen betaald te zijn.
-Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het te betalen bedrag.
-Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Hondenuitlaatservice Snuffelmaatjes de overeenkomst ontbinden.
RECHTEN EN PLICHTEN HONDENUITLAATSERVICE SNUFFELMAATJES
-Snuffelmaatjes is niet aan te merken als bezitter van de hond.
-De hond wordt door Snuffelmaatjes op het afgesproken tijdstip opgehaald op het afgesproken adres.
-Snuffelmaatjes laat de hond voor de duur van een afgesproken tijd uit.
-Snuffelmaatjes heeft het recht de hond los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
-Snuffelmaatjes is niet aansprakelijk wanneer er schade wordt veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden bij de eigenaar van de hond verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten verdeeld tussen de eigenaren.
-Snuffelmaatjes is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel door een vieze hond. De hondenuitlaatservice zorgt voor handdoeken, zodat de hond afgedroogd kan worden alvorens hij/zij naar binnen gaat.
-Snuffelmaatjes zorgt ervoor dat uw hond voldoende drinken en eventueel eten heeft bij terugkomst in huis.